Skip to content

"Experientia docet" - Experience is the best teacher

Die effek van stygende konsentrasies vismeel op die ware lisienbeskikbaarheid by Wit Leghornhane met en sonder sekums

  • 1986
  • Issue: 4
  • Volume: 16
J.S. Duckitt, J.P. Hayes, J.J. du Preez & M.J. Paulse Page: 202 - 208

  The effect of increasing levels of fish· meal on true lysine availability in intact and caecectomized White Leghorn roosters. Protein-free diets containing increasing levels (0, 20, 40, 60, 80, and 99%) of normal and heat-damaged fish-meal were force-fed to…

Read more
Back To Top