An evaluation of Bana, Greengold and Pennaris.

Author: T.D. de Bruyn and W.A. van Niekerk
Year: 1998
Issue: 2
Volume: 28
Page: 60 -

The objective was to study the partial digestion by sheep of the 500-mm regrowthof three Pennisetum selections (Bana, Greengold and Pennaris) over three seasons (autumn, spring and summer). There were no differences (p > 0.05) between selections in the quality of the material or intake. Rumen variables did not differ (p > 0.05) between treatments, apart from the lower (p < 0.01) rumen ammonia levels of Pennaris. Digesta flow was correlated with OM intake, and did not differ (p > 0.05) between selections but was lower in autumn (p < 0.01) owing to lower intake. OM and fibre digestion occurred mainly in the rumen, whereas N digestion occurred in the small intestine. OM digestibility was high (ca. 70%) for all treatments. Seasonal differences were manifested as the lower digestion of fibre in the rumen in spring, perhaps as a result of the higher digesta flow, and the lower OM digestibility in summer than in autumn. Seasonal differences were more pronounced than selection differences. There were no significant differences in partial digestion between these selections. Die doel van die studie was om die gedeeltelike vertering van die 500 mm-hergroei van drie Penniseturn seleksies (Bana, Groengoud en Pennaris) deur skape oor drie seisoene te bestudeer, nl. herfs, lente en somer. Daar was geen verskille (p > 0.05) tussen seleksies in die kwalitatiewe of kwantitatiewe inname nie. Rumenveranderlikes het ook nie tussen behandelings verskil nie (p > 0.05), behalwe vir laer ammoniakwaardes vir Pennaris. Digestavloei was gekorreleer met OM-inname en het nie tussen seleksies verskil nie (p>0.05), maar was laer gedurende herfs (p < 0.01) as gevolg van laer innames. OM- en veselvertering het hoofsaaklik in die rumen plaasgevind, terwyl N-vertering in die kleinderm plaasgevind het. OM-verteerbaarheid was hoog (k 70%) by alle behandelings. Seisoensverskille het gemanifesteer in die laer rumenale veselvertering gedurende die lente (p < 0.01), moontlik as gevolg van hoer digestavloei en laer OM-verteerbaarheid gedurende die somer en lente. Seisoensverskille was meer betekenisvol as verskille tussen seleksies. Daar was dus geen betekenisvolle verskille in gedeeltelike vertering tussen seleksies nie.

Keywords: N and cellulose partial digestion, OM, Pennisetum, season, sheep
Read article