’n Metode om metaboliseerbare energie en aminosuurbeskikbaarheid vinnig, sonder vas en gedwonge voeding, by enkelmaagdiere te me

Author: J.J. du Preez, J.S. Duckitt & M.J. Paulse
Year: 1986
Issue: 1
Volume: 16
Page: 47 - 53

 

 

Keywords: available amino acids, bio-assay, feedstuff analysis, Poultry, True metabolizable energy
Read article