Die stand van en vooruitsigte vir landbouproduksie in Suid-Afrika

Author: W.A. Verbeek
Year: 1982
Issue: 2
Volume: 12
Page: 151 - 154

Keywords: agricultural production, prospects, State
Read article